Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez, Kaleak Garbitzeko Zerbitzuko garbitzaile lanpostua aldi baterako kontratatzeko hautagaien zerrenda egiteko deialdia

2020-11-16
Enplegu publikoa

Prozesuan parte hartu nahi duten pertsonek Atarrabiako Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dute eskabidea, aurrez aurre edo egoitza elektronikoaren bidez, azaroaren 20ko 14: 30ak baino lehen, I. eranskineko ereduaren arabera, eta honako hauek erantsi beharko zaizkio:

– Nortasun Agiri Nazionalaren edo nortasuna egiaztatzen duen agiri ofizial baliokidearen fotokopia konpultsatua.

– Deialdian eskatutako titulu akademikoaren fotokopia konpultsatua.

– B motako gidabaimenaren fotokopia konpultsatua.

– Euskararen jakite-maila egiaztatzen duen titulazioaren fotokopia konpultsatua, hau da, Hizkuntza Eskola Ofizial batek emandako Gaitasun Agiria edo ofizialki baliokidetzat onartutako titulazio bat. Titulazio hori ez duten pertsonek hizkuntza-maila zehazten duen proba bat gaindituz egiaztatu ahal izango dute, Nafarroako Administrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen duen 103/2017 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera. Eta interesdunek honako hau eskatu beharko dute parte hartzeko eskabidea aurkezten dutenean (I. eranskina): Behin hori amaituta, Atarrabiako Udaleko alkate-udalburuak ebazpena emango du onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzeko.

Merezimendu gisa balioetsiko da euskaraz jakitea hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuan ezarritako ahozko domeinuko B2 graduan eta domeinu idatziko B1 graduan.